INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Administratorem danych jest Grupa KK Kochanowski Sp. j.  z siedzibą przy ul. 1905 Roku 3a, 26-600 Radom, mail kontaktowy : rodo@grupakk.pl.

Przetwarzamy Pani/Pana dane dla celów marketingowych związanych ze współpracą biznesową tj. przygotowaniem ofert i prowadzeniem korespondencji zmierzającej do zawarcia umów

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) b) i f) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. na podstawie zgody dla w.w. celów  lub dla prawnie uzasadnionych interesów administratora.

Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować : imię, nazwisko oraz adres e-mail. W większości przypadków są to dane służbowe, związane z wykonywaną pracą.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Grupę KK, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: rodo@grupakk.pl, bądź skorzystania z opcji wypisania się z newslettera.

Pani/Pana dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę zgodę
  • W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Odbiorcą Pana/Pani danych są nasi pracownicy, podmioty współpracujące z Grupą KK, świadczące usługi księgowe, audytowe, zapewniające wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych,  realizujące przesyłki oraz zapewniające bieżącą obsługę prawną. 

Dane nie podlegają profilowaniu.

 Naszą intencją jest ochrona prywatności kontrahentów i ich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej komunikacji służbowej celem zapewnienia profesjonalnej obsługi, dlatego liczymy na Państwa ścisłą współpracę w tym zakresie.

Z poważaniem
Zespół Grupy KK