Usunięcie danych osobowych

W związku z brakiem konieczności dalszego przetwarzania moich danych osobowych wnioskuje o usunięcie (zapomnienie) moich danych osobowych. Jako podstawę mojego wniosku wskazuje artykuł 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prośba o usunięcie danych osobowych.

15 + 5 =