zasady współpracy

Przez lata wypracowaliśmy sprawdzone zasady współpracy, które gwarantują udaną realizację zleceń.

Tajemnica handlowa

 • Dane i informacje handlowe wysyłane od firmy Grupa KK są informacjami poufnymi. Prosimy aby nie informować innych podmiotów o ofertach, promocjach i pracach firmy Grupa KK.
 • Jednocześnie informujemy, że dane i materiały, które otrzymujemy od klienta przy okazji realizacji zlecenia nie będą przez nas udostępniane innym podmiotom, ani w żaden sposób przesyłane i podawane do wiadomości bez wyraźnego polecenia klienta.

Zasady realizacji zleceń

 • Realizacja zlecenia rozpoczyna się po dostarczeniu materiałów wyjściowych. ?Wymiana materiałów po realizacji projektu może zmienić koszt realizacji zlecenia.
 • Wykonanie zlecenia odbywać się będzie na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego lub z materiałów będących własnością Wykonawcy.
 • Warunkiem pełnej gwarancji jakości wykonywanych prac są dobrej jakości materiały wyjściowe.
 • Za dostarczone materiały odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich ponosi Zleceniodawca.
 • Wykonanie poszczególnych prac wchodzących w zakres przedmiotu zlecenia wymaga akceptacji i korekty Zleceniodawcy.
 • Jeżeli przedmiotem zlecenia jest projekt Zleceniodawca otrzymuje zamkniętą wersje elektroniczną na CD i prawa do jego wykorzystywania.
 • Termin realizacji liczony jest od daty zaakceptowania projektu przez Zleceniodawcę.
 • Nie dotrzymania terminu jest możliwe w przypadku awarii lub wypadków losowych, o czym Zleceniodawca będzie poinformowany.
 • Wszystkie podawane ceny są cenami netto. Należy dodać 23% podatku VAT.
 • Zleceniodawca oddający przygotowaną przez nas pracę do dalszej produkcji zobowiązany jest do sprawdzenia otrzymanych materiałów.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za dalszy etap prac.
 • Ponosimy pełną odpowiedzialność za wykonywaną przez nas pracę tylko w zakresie ją obejmującym.

Potrzebujesz wydruków, teczek, segregatorów, a może toreb?

Zobacz nasze platformy WEB TO PRINT